The Political Interference in The Gregorian Bivolaru Case Is Now Evident

Mar 25, 2012 | Silent War, Social Justice

For the last few weeks i was writing about the pending case in the Supreme Court in Bucharest against the MISA’s mentor Gregorian Bivolaru. Apart from the blatant evidences that came out from the pages of the file itself (see here the information in romanian and soon i will publish the english version of this article) it is now time for the economically enslaved media to start their circus in preparation for the verdict that cannot be postponed too much.

As one can easily see below, the methods used are again perfectly following the scheme described by one of the romanian secret service whistleblower in one of his letters (see here). The authorities are now clearly in close contact (one can say intimate 😉 ) with the enslaved media in order to refresh the long carefully built negative image of Gregorian Bivolaru, now with an official flavor … because now Europe is watching!Mai jos aveti un articol preluat de pe yogaesoteric.net care arata clar ca ceva gresit se intampla in justitia romana. Este imposibil ca ceea ce declara presa sa fie executat de autoritati. Manevrele in legatura cu cazul Greogorian Bivolaru MISA nu inceteaza, ci se amplifica din ce in ce mai mult.

Source: www.yogaesoteric.net

MISA: Comunicat De Presă 23 Martie: Presa Este Cea Care Comandă Poliţiei, În România!!!

După ce Gregorian Bivolaru a fost scos de pe lista Most Wanted a Poliţiei române în anul 2011, iată că pe 23 martie 2012 – după ce presa a lansat o nouă campanie de denigrare a liderului MISA, bazată pe această listă, Poliţia română s-a conformat cu obedienţă şi l-a repus pe Gregorian Bivolaru în lista celor mai căutaţi infractori din România, pe primul loc! Iată că cei care se află în spatele presei au puterea de a comanda Poliţiei ce să facă!

Aspectul cel mai elocvent este că toată presa a scris că Gregorian Bivolaru se află pe lista Most Wanted pentru un mandat de arestare emis în aprilie 2004, corelat cu dosarul judecat la Sibiu – unde a fost achitat de instanţă. Recursul acestui dosar se judecă acum la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acum, Gregorian Bivolaru este menţionat pe această listă în legătură cu un alt mandat de arestare. Campania de presă este anterioară plasării lui pe lista Most Wanted.

Below is an article taken from yogaesoteric.net which clearly shows that the media machine have started, under the direct control of some occult segments of the Romanian authorities, to create the smoke screen that they have usually used every time when Gregorian Bivolaru and MISA are about to win one step on their long journey to justice in Romania. More and more evidences of the political interferences are coming out these days since the verdict in this trial is getting closer to be given. Maneuvers in connection with the case Gregorian Bivolaru – MISA are not stopping, but growing increasingly bigger. But this is also a good chance for all those that want to see behind the political scene in Romania … the show gets very intense. Here are the latest striking evidences:

M.I.S.A’s Press Release for 23rd March 2012: It Is The Media That Controls The Police in Romania!!!

After Gregorian Bivolaru was removed from the Most Wanted list of the Romanian Police in 2011, on 23rd March 2012, after the media launched a new defamation campaign against the MISA leader, based on this list, the Romanian Police obediently conformed and returned Gregorian Bivolaru to the list of the most wanted criminals in Romania, in the top position! It is obvious that the people who are behind the media have the power to control the Police!

The most revealing aspect is that all the media state that Gregorian Bivolaru is on the Most Wanted list for an arrest warrant that was issued in April 2004, associated with the trial from Sibiu – in which he was acquitted. The appeal of this decision is now being judged at the High Court of Cassation and Justice (The Supreme Court in Romania). Now, Gregorian Bivolaru is mentioned on this list in relation to an arrest warrant. The press campaign was before his being placed on the Most Wanted list.

Proof that two days ago Gregorian Bivolaru was not on the Most Wanted list is on this screen shot – from the cache memory of the Most Wanted page of 19th March. At the time of saving, there were only 20 people on this list.

Most-Wanted

However, in the following screen shot – made today – we see that there are 22 people, with Gregorian Bivolaru being placed first on the list. Because we are dealing with another arrest warrant than the one mentioned in the media, it is obvious that his recent re-introduction on this list is because of the media pressure!

MostWanted

This gesture is improper and unjust and it is an obvious alarm bell that pressure is being made in the Bivolaru case, which is now in its final judicial phase at the High Court of Cassation and Justice. Although over 50 western politicians, including a large number of Members of the European Parliament and the European Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, have called upon the Romanian government and the Ministry of Justice in order to expose the pressure that is being made in this case, the media have said nothing about these interpellations. Instead, it launched a noisy diversion and published numerous articles about the Police’s Most Wanted list and, more shockingly, the Police have conformed to the orders of the media and replaced Gregorian Bivolaru on this list, as if he were the most dangerous criminal in Romania!

The fact that during the Ceauşescu regime Gregorian Bivolaru was considered one of the 10 most dangerous people for the regime and then remained on the most wanted list, now reemerging in the first position, shows that nothing has changed in Romania! The media also refuse to comment on the fact that Gregorian Bivolaru was persecuted by the communist regime (according to the final and irrevocable decision of the court), and plays the dirty games of those whose interest is to see the MISA mentor unjustly condemned. All of these actions only prove the continuity of the persecutions and abuses targeted at Gregorian Bivolaru.

A few months ago the Romanian Police acted in a similar way, in the case of a man who had apparently disappeared 16 years ago but only now his family declared him missing, after 16 years. The media referred to the man, who was from Constanţa, by the name of Mihai Soare and stated he was a yogi and a MISA student who left the country “with Bivolaru’s group”, resulting in an alleged press statement by the spokesman of the Constanţa Police. However, this statement never existed and the media lied shamelessly. On the other hand, the Police subsequently included Soare on the missing persons’ list, specifying precisely what was stated in press articles: “in 1996 it is possible that he had left the country, being a member of the G. Bivolaru group.” To further clarify this aspect, we remind you that this man has no connection to MISA, the yoga school or Gregorian Bivolaru whatsoever.

Source: www.yogaesoteric.net

 MISA: Comunicat De Presă 23 Martie: Presa Este Cea Care Comandă Poliţiei, În România!!!

După ce Gregorian Bivolaru a fost scos de pe lista Most Wanted a Poliţiei române în anul 2011, iată că pe 23 martie 2012 – după ce presa a lansat o nouă campanie de denigrare a liderului MISA, bazată pe această listă, Poliţia română s-a conformat cu obedienţă şi l-a repus pe Gregorian Bivolaru în lista celor mai căutaţi infractori din România, pe primul loc! Iată că cei care se află în spatele presei au puterea de a comanda Poliţiei ce să facă!

Aspectul cel mai elocvent este că toată presa a scris că Gregorian Bivolaru se află pe lista Most Wanted pentru un mandat de arestare emis în aprilie 2004, corelat cu dosarul judecat la Sibiu – unde a fost achitat de instanţă. Recursul acestui dosar se judecă acum la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acum, Gregorian Bivolaru este menţionat pe această listă în legătură cu un alt mandat de arestare. Campania de presă este anterioară plasării lui pe lista Most Wanted.

Dovada că Gregorian Bivolaru nu se afla, cu două zile în urmă, pe lista Most Wanted se află în această captură de ecran – cacheul paginii Most Wanted în data de 19 martie. Erau la momentul respectiv numai 20 de persoane pe această listă.Most Wanted list+Gregorian Bivolaru case

În schimb, în următoarea captură de ecran – realizată astăzi – vedem că sunt 22 de persoane, Gregorian Bivolaru fiind introdus primul pe listă. Fiind vorba de un alt mandat de arestare decât cel menţionat în presă este evident că este vorba de reintroducerea sa recentă pe această listă, la presiunea mass-mediei!

Most Wanted list

Acest gest este deplasat şi nedrept şi este un evident semnal de alarmă că se fac presiuni în cazul Bivolaru, care se află acum în faza finală de judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Deşi peste 50 de politicieni occidentali, incluzând un mare număr de europarlamentari precum şi comisarul european pentru drepturile omului, Thomas Hammarberg, au interpelat guvernul României şi Ministerul Justiţiei pentru a reclama presiunile care se fac în acest caz, presa nu a scris nimic despre aceste interpelări oficiale. În schimb a lansat o zgomotoasă diversiune şi a publicat numeroase articole despre lista Most Wanted a Poliţiei, iar în mod totalmente şocant, Poliţia s-a conformat comenzii presei şi l-a reintrodus pe Gregorian Bivolaru pe această listă, ca şi cum ar fi cel mai periculos infractor din România!

Faptul că Gregorian Bivolaru era considerat în timpul regimului Ceauşescu ca fiind unul dintre cei 10 care erau cei mai periculoşi pentru regim şi apoi a rămas pe lista celor mai căutaţi, reapărând acum pe această listă pe prima poziţie, arată că nimic nu s-a schimbat în România! Presa refuză de asemenea să scrie despre faptul că Gregorian Bivolaru a fost persecutat de regimul comunist (conform deciziei finale şi irevocabile a instanţei) şi face jocurile murdare ale celor care au tot interesul să îl vadă pe mentorul MISA condamnat pe nedrept. Prin toate aceste acţiuni nu se demonstrează decât continuitatea persecuţiilor şi abuzurilor la adresa lui Gregorian Bivolaru.

Într-un mod similar a procedat Poliţia română şi cu câteva luni în urmă, în cazul unui tânăr care a dispărut chipurile cu 16 ani în urmă şi familia sa tocmai l-a declarat dispărut, după 16 ani. Presa a scris despre constănţeanul dispărut de 16 ani de acasă, Mihai Soare, că ar fi yoghin şi cursant MISA şi că a plecat din ţară „cu gruparea lui Bivolaru”, invocând o pretinsă declaraţie de presă a purtătorului de cuvânt al Poliţiei Constanţa. Această declaraţie însă nu a existat niciodată, iar presa a minţit atunci cu neruşinare. Pe de altă parte, ulterior Poliţia l-a inclus pe Soare pe lista persoanelor dispărute, precizând exact ceea ce i s-a indicat prin articolele din presă: „in 1996 e posibil sa fi plecat din tara, fiind membru al grupului G. Bivolaru.” Pentru conformitate, reamintim că respectivul nu are nicio legătură cu MISA, şcoala de yoga sau Gregorian Bivolaru.

Related Articles